Skaffa ett brett kuvertsortiment till kontoret

Om din ekonomiavdelning på företaget behöver ett brett sortiment av kuvert är det viktigt att ha en god sortering som är enkel att använda för de anställda. Ett bredare sortiment av kuvert gör det enklare att anpassa försändelserna efter behov, till exempel om företaget behöver skicka ut mer känsliga produkter eller större försändelser som kräver rejält tilltagna kuvert.

Ett brett sortiment av kuvert kan användas till många olika syften på företaget. All post skickas inte externt, det kan också finnas ett behov att skicka brev internt i företaget och det går då att anpassa kuverten efter det ändamålet. Kuvert finns i många format och färger, och du kan välja mellan olika sorters förseglingar, tjocklekar och om kuvertet ska ha ett fönster där det går att se adressen.

Bra att ha på företagets ekonomiavdelning

För att företagets ekonomiavdelning ska fungera så bra som möjligt behöver du köpa in många olika inventarier och förbrukningsmaterial. Det är skillnad mellan företagspost och vanlig post, vilket innebär att du kan behöva köpa in en frankeringsmaskin. Att låta personalen själva ta med sig material hemifrån är ingen bra idé, du behöver ha ett välutrustat sortiment för att ekonomin ska kunna skötas. Ekonomiavdelningen behöver en egen e-postadress, och det kan även vara bra att köpa in material som pärmar, kalendrar, skrivmaterial, häftmaskiner och gem.

Optimera kontorsmaterialet på ditt företag

Att köpa in rätt kontorsmaterial direkt kan spara både energi och pengar. Många vill idag optimera arbetsplatsen så att den blir mer energismart i en tid av ökande elpriser. Alla inventarier du köper in bör också vara energismarta från början, där skärmar, datorer, kaffemaskiner och kopiatorer har låg elanvändning och standby-läge.

Kontorsmaterial är en mycket viktig del av verksamheten, där svenska kommuner kan spendera flera hundra miljoner enbart på denna post. Det sker en ökande digitalisering i samhället, men din verksamhet kommer ändå fortsätta att ha ett stort behov av traditionella kontorsmaterial. Det är viktigt att beställa nya kuvert, kollegieblock, pennor och övrigt i god tid, så att det inte hindrar verksamheten om materialet tar slut. Det går också ofta att beställa kaffefilter på samma ställen där du köper kontorsmaterial.