Så kan chefer förbättra arbetsmiljön

Arbetsmiljö är så mycket mer än fruktkorgar varje tisdag och lektioner i hur man bäst sitter i en stol utan att få ont i ryggen. Arbetsmiljö är avgörande för om bra idéer kommer upp till ytan eller om arbetslag jobbar tillsammans mot företagets mål – eller bara råkar sitta bredvid varandra. Bra chefer har stor makt att påverka arbetsmiljön i sitt team och företagskulturen i stort.

Vad kännetecknar då en bra ledare? Det finns vissa grundaspekter som brukar tas upp, beroende på vilken bok du läser, eller vilken föreläsare du lyssnar på. En punktlista med positiva egenskaper brukar dock inte ge så mycket. Med ledarskapsutbildningar som https://exedsse.se/program/utbildningar-i-ledarskap/ får du utbildningar i ledarskap som har olika inriktningar och ger nya perspektiv.

Jobba på grunderna och ditt personliga ledarskap

Grundprincipen i personligt ledarskap är att inse att du inte kan leda andra förrän du kan leda dig själv. Det må låta lättare sagt än gjort, men ack så viktigt. När du förstår vad som motiverar och inspirerar dig själv, kan du enklare förmedla detta till andra. Genom god kommunikation och förmåga att driva på, skapas också grunden för en god arbetsmiljö.

”Bra ledare ger anställda den frihet de behöver för att utforska sina idéer, ta kalkylerade risker och även misslyckas.” skriver Ny Teknik i en artikel om Googles forskning kring ledarskap.

En bra arbetsmiljö innebär alltså att medarbetare känner att de tas på allvar när problem tas upp eller när idéer föreslås. Det motsatta kan leda till förtryckt missnöje, snarare än lojalitet grundad i förtroende och respekt. När chefen visar att hen litar på sina medarbetare, börjar de tänka självständigt och lösa problem själva.